Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke aanschaf van producten via de website van Bij Heldere Hemel. Voordat u overgaat tot een aankoop op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld.

Aanbod

Bij Heldere Hemel streeft ernaar, via beelden en teksten, een zo reëel mogelijk beeld te geven van de aangeboden producten. We doen dit met grote zorgvuldigheid. Desondanks is het mogelijk dat de vermelde informatie niet volledig of niet correct is. Ook kunnen er onvolkomenheden ontstaan die te maken hebben met de aard van elektronische communicatie, zoals kleurafwijkingen per beeldscherm. Kennelijke fouten in het aanbod, binden Bij Heldere Hemel niet.

De producten en prijzen worden met regelmaat aangepast en aangevuld. Bij Heldere Hemel behoudt zich het recht voor, deze wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk vermeld.

Overeenkomst

Zodra de overeenkomst door Bij Heldere Hemel is bevestigd per email, komt deze tot stand. Bij Heldere Hemel draagt zorg voor een veilige digitale overdracht van gegevens, alsmede een beveiligde wijze van betaling. Ook zal Bij Heldere Hemel bij aankoop van het product, informatie verschaffen over contactgegevens en retournering voorwaarden.

Prijs

Alle prijzen genoemd op de website van Bij Heldere Hemel, zijn inclusief 21% BTW en inclusief verzendkosten. Op boeken geldt een Btw-tarief van 9%. De prijzen zijn geldig onder voorbehoud van invoer c.q. typefouten. We behouden ons het uitdrukkelijke recht voor om orders te cancelen wanneer genoemde prijzen substantieel afwijken van de markt. Alle prijzen genoemd op de website van Bij Heldere Hemel kunnen ten alle tijden gewijzigd worden. Genoemde prijzen in een persoonlijke offerte hebben een geldigheid van 30 dagen tenzij anders is overeen gekomen.

Verzending

Bij Heldere Hemel zal bestellingen met grote zorgvuldigheid behandelen. We doen er alles aan om de bestelling binnen 2 werkdagen aan u te leveren. Indien de bestelling vertraging ondervindt, of niet kan worden uitgevoerd, ontvangt u hierover binnen 5 werkdagen bericht. U kunt de overeenkomst in dit geval kosteloos ontbinden en ontvangt eventuele betalingen binnen 10 werkdagen retour. De artikelen van Bij Heldere Hemel worden verzonden via DHL en PostNL. Bij Heldere Hemel is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vertragingen door DHL en PostNL.

Retourneren

U kunt uw aankoop altijd ruilen of terugsturen, tot 14 dagen na ontvangst. Retourzendingen dienen altijd vooraf aangekondigd te worden per email, tot 13 dagen na ontvangst. U dient het product met alle bijgeleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, aan Bij Heldere Hemel terug te zenden. Het retouradres is: Oostermeenweg 9, 7137 PC Lievelde. Retourzending is voor rekening en risico van de koper. Gebruikte of niet aangekomen producten kunnen niet door Bij Heldere Hemel worden vergoed. Na correcte ontvangst van het artikel, verstuurt Bij Heldere Hemel een vervangend artikel of ontvangt u het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen terug.

Klachten

Bij Heldere Hemel handelt klachten graag zorgvuldig af. Bent u niet tevreden? Stuurt u ons dan een bericht via [email protected] waarin u zo precies en volledig mogelijk uw klacht formuleert. We nemen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, contact met u op om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Geschillen

Lukt het niet een klacht in onderling overleg op te lossen, dan ontstaat een geschil waarop het Nederlands recht van toepassing is. Ook geschillen over bestellingen vanuit het buitenland, zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Schade

Bij Heldere Hemel is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door het verkeerd gebruik van de geleverde producten. Ook aanvaardt Bij Heldere Hemel geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door gebruikmaking van informatie afkomstig van deze website, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Bij Heldere Hemel. Bij Heldere Hemel is niet verantwoordelijk voor virussen of andere schadelijke elementen die onverhoopt in berichten meegestuurd worden. Als ontvanger dient u zelf inkomende berichten te controleren op virussen.

Auteursrecht

Alle afbeeldingen, alle teksten en het grafisch ontwerp van de website, zijn eigendom van Bij Heldere Hemel, en beschermd door auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om (gedeeltes van) de website te kopiëren, zonder uitdrukkelijke toestemming van Bij Heldere Hemel.

Informatie van derden

De hyperlinks die in deze site zijn opgenomen, zijn enkel ter informatie. De websites van derden worden niet door Bij Heldere Hemel gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Bij Heldere Hemel is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites.

Bij Heldere Hemel is evenmin aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van deze website verzonden worden.

Wijzigingen en vragen

Bij Heldere Hemel behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden? Neemt u dan contact met ons op via [email protected]